Søg støtte

Søg

Livskvalitet blandt ældre mænd


Donation

Forskningsprojekt

Almen praksis og patienter med kronisk ondt i ryggen

Forskningsenheden for Almen Praksis

TrygFonden har givet støtte til et forskningsprojekt, der undersøger, hvordan man effektivt kan implementere retningslinjer for behandling af patienter med rygsmerter hos de alment praktiserende læger. Der findes i dag veldokumenteret viden om effekter af konkrete indsatser, som er nedfældet i formaliserede retningslinjer til praksisklinikker fra Sundhedsministeriet. Men der findes meget lidt viden om, hvordan man får læger og patienter til rent faktisk at handle på den viden. Målet med projektet er derfor at forbedre behandlingen af ryglidelser i den primære sektor og undersøge, om en forstærket indsats i implementeringen af retningslinjer medfører, at flere rygpatienter undgår unødvendige og fordyrende henvisninger til hospital. Den forstærkede indsats består bl.a. i en personlig gennemgang af de nye retningslinjer fra en konsulent samt nye elektroniske hjælpeværktøjer i lægens journalsystem. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med 100 praktiserende lægeklinikker i Nordjylland, og det forventes, at andre danske regioner kan anvende resultaterne ved fremtidige udrulninger af nye retningslinjer. TrygFonden har støttet projektet med 1.300.000 kr.

Tildelt støtte

1.300.000 kr.

2014

Modtager

Forskningsenheden for Almen Praksis

Region

Landsdækkende