Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Forskningsprojekt

Ambulancedata og sorte pletter

Aalborg Universitet

Donationen går til et projekt, der skal afprøve, hvorvidt samkøring af data fra ambulance og akutmodtagelsen samt den fælles, elektroniske præhospitale patientjournal kan bruges til at lokalisere de såkaldte sorte pletter på vejene, hvor der sker mange trafikulykker. I dag ved man, at de sorte pletter findes, men man har svært ved at lokalisere dem præcist, og dermed har kommunerne svært ved at ændre på de farlige forhold. Målet er derfor at skabe et bedre grundlag for at nedbringe antallet af ulykker disse steder, så færre kommer til skade i trafikken eller mister livet.

Tildelt støtte

992.140 kr.

2020

Modtager

Aalborg Universitet

Region

Landsdækkende