Søg støtte

Søg

PRO på Patientens Præmisser


Donation

Projekt

Arrangementer for pårørende

Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri i Silkeborg arbejder for at skabe et bedre liv for psykisk syge og deres pårørende. Det er belastende og stressende at være pårørende til en psykisk syg, og foreningen har modtaget en donation til cafémøder for pårørende samt en foredragsrække. Foredrag og cafémøder kan bidrage til at give den enkelte pårørende bedre muligheder for at håndtere oplevelser med psykisk sygdom.

Tildelt støtte

79.000 kr.

2019

Modtager

Bedre Psykiatri

Region

Midtjylland

Delmål

Sundere liv