Søg støtte

Søg

"Konflikthjælpen"


Donation

Projekt

Artrose-træningsfilm

Gigtforeningen

TrygFonden har givet støtte til udviklingen af en træningsfilm, som skal hjælpe flere af de skønsmæssigt 500.000 danskere, der lever med slidgigt. Slidgigt har en social slagside og rammer især mennesker med ingen eller kort uddannelse. Denne gruppe har ikke altid råd til at følge et kontinuerligt træningsforløb hos en fysioterapeut, og derfor vil Gigtforeningen udvikle en træningsfilm som et lettilgængeligt og gratis tilbud på deres hjemmeside. Filmen vil blive fulgt op af en brugerundersøgelse, som undersøger effekten på smerteniveau og funktionsniveau før og efter træning med filmen. TrygFonden har støttet projektet med 209.750 kr.

Tildelt støtte

209.750 kr.

2014

Modtager

Gigtforeningen

Region

Landsdækkende