Søg støtte

Søg

Førstehjælpskasser


Donation

Projekt

Baggårdsbold

Nørrebro United

Nørrebro har en mangel på brede, frivillige tilbud udbudt af civilsamfundet. Området er præget af tidsbegrænsede projekter, der adresserer forskellige problemstillinger, så længe midlerne haves, men som sjældent forankres i området. Ifølge Nørrebro Lokaludvalg er en af bydelens største udfordringer netop manglen på faste frivillige tilbud, der er velforankrede. Nørrebro United er en velforankret klub, som har vokset sig til Danmarks 10. største fodboldklub med over 1.600 medlemmer og 150 frivillige. Der er en lang venteliste for interesserede unge, der ønsker at blive medlemmer af klubben. Flertallet af medlemmerne er i dag ressourcestærke, men der er stadig stort fokus på også at kunne rumme udsatte børn. Denne donation skal gå til at igangsætte satellitforeninger, der direkte henvender sig til børn i almene boligområder, da disse børn ikke kommer til træning af sig selv. Faktorer som afstand, økonomi og sociale barrierer forhindrer, at børnene tager til træning, og derfor ønsker Nørrebro United at bringe idrætsaktiviteterne hen til børnene i deres boligområder. Projektet består af to primære aktiviteter, Børn og bevægelse og Baggårdsfodbold. Børn og bevægelse er målrettet børn i alderen 0-3 år og har fokus på barnets relation til forældrene og barnets motoriske udvikling gennem leg, tumlen, rytme, sansestimulering og boldlege. Baggårdsfodbold er for børn i alderen 3-7 år, og her lægges der vægt på faglig fodboldtræning på lokale fodboldbaner i et samarbejde mellem frivillige og forældre. Planen er at etablere satellitforeninger i seks boligområder, og der vil løbende blive afholdt en baggårdsliga, hvor holdene kæmper mod hinanden. Projektet forventes at løbe fra sommeren 2018 til sommeren 2021.

Tildelt støtte

1.700.000 kr.

2018

Modtager

Nørrebro United

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start