Søg støtte

Søg

Psykologisk Støtte


Donation

Forskningsprojekt

Bedre samtaler i psykiatrien 2

Københavns Universitet og Psykiatrien Region Sjælland

Donationen går til et projekt, der skal sikre, at kommende speciallæger bliver godt uddannet i den patientcentrerede samtale, og skabe et godt samarbejde med patienterne. Mange psykiatriske samtaler er vanskelige, fordi en del af patientens symptomer eller træk forstyrrer kontakten mellem læge og patient. Forskerne vil derfor udvikle og afprøve en løsning med digitale lydoptagelser af patientsamtalerne, som efterfølgende bruges i vejledningssamtalerne af de kommende speciallæger. Det vil give gode cases at lære fra, og det vil spare ressourcer, da den speciallægestuderende og vejlederen ikke skal være til stede ved patientsamtalerne, og fordi optagelserne kan bruges til mange vejledningssamtaler. Der findes allerede en app – ”Mit Sygehus” fra Region Syddanmark – som kan bruges til at gøre optagelserne tilgængelige, og der vil blive udviklet vejledninger for lægernes brug af lydoptagelserne. Der vil blive gennemført en evaluering om det at bruge lydoptagelser fra patientsamtaler i uddannelsesvejledningen for at afgøre, om de app-baserede lydoptagelser er egnede som træningsredskab i psykiatrien.

Tildelt støtte

992.250 kr.

2020

Modtager

Københavns Universitet og Psykiatrien Region Sjælland

Region

Landsdækkende