Søg støtte

Søg

Venskaber for pårørende unge


Donation

Projekt

Børn og Unge i Danmark 2022

VIVE - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Donationen går til udarbejdelse af en national børnerapport, der belyser børnevelfærd i et udviklingsperspektiv. ’Børn og Unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2022’ vil opdatere rapporter fra 2010, 2014 og 2018 og vil samtidig bringe nye vinkler ind i analyserne. Rapporten skal tilvejebringe et solidt og statistisk vidensgrundlag om børnebefolkningens velfærd og trivsel og fungere som platform for det børnesociale arbejde ved at fokusere på udsatte børn og unge. Rapporten skal monitorere udviklingen og forandringer i børnebefolkningen på nationalt niveau. Undersøgelsen belyser otte domæner indenfor børnevelfærd, herunder materiel velfærd; globalisering, boligforhold og lokalområde; helbred og sikkerhed; dagpasning og uddannelse; sociale relationer; adfærd og livsstil; fritid og medborgerskab samt trivsel.

Tildelt støtte

2.524.637 kr.

2020

Modtager

VIVE - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start