Søg støtte

Søg

Autismebehandling via forældre


Donation

Projekt

Børn på hospital

Region Hovedstaden

Ifølge en undersøgelse fra Børnerådet oplever mange børn, at der bliver talt hen over hovedet på dem, når de opholder sig på hospitalet. De bliver ikke inddraget i behandlingen og undersøgelserne, hvilket bl.a. øger utrygheden under opholdet. Forskning viser desuden, at manglende inddragelse kan gøre et hospitalsophold til en traumatisk oplevelse for børn og påvirke deres fremtidige forhold til sundhedsvæsenet. Tager sundhedspersonalet derimod vare på børnenes tillid, bliver de hurtigere trygge i situationen. Region Hovedstaden har i 2017 udviklet børnebogen ”Velkommen til Akutmodtagelsen” til børn mellem 4 og 9 år, der skal forberede børnene på de undersøgelser, de skal gennemgå. Denne donation skal gå til at udarbejde fem børnebøger inspireret af ”Velkommen til Akutmodtagelsen” med følgende temaer: indlæggelse, blodprøvetagning, bedøvelse, smerter og operation. Materialet skal være med til at sikre, at børn i højere grad får mulighed for at bearbejde og forberede sig på ubehagelige oplevelser i forbindelse med undersøgelser og behandling på hospitalet. Bøgerne skal samtidig være et redskab for personalet på de forskellige afdelinger til at inddrage børn i behandlingsforløbet. Det forventes, at der i den toårige projektperiode vil være 200.000 børn, der indlægges eller behandles på sygehuse i Region Hovedstaden. Der vil i alt blive produceret 100.000 stk. af hver børnebog, som børnene kan få med hjem.

Tildelt støtte

944.381 kr.

2017

Modtager

Region Hovedstaden

Region

Hovedstaden

Delmål

Klar til livet