Søg støtte

Søg

Tryghed på Elstarvej


Donation

Forskningsprojekt

Cool Kids ASF

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, hvor evnen til at aflæse og indleve sig i andre menneskers følelser og tanker er stærkt svækket. Blandt børn med autisme lider op mod halvdelen af angst, hvilket som udgangspunkt er langt lettere at behandle end autisme. Kognitiv adfærdsterapi, som typisk anvendes i behandlingen af angst, har imidlertid ikke vist særligt gode resultater hos børn med autisme. Det skyldes først og fremmest, at terapien ofte lægger stor vægt på selvreflektion og aflæsning af andre menneskers reaktioner, hvilket netop er, hvad børn med autisme ikke forstår. I Australien, hvor angstbehandlingsprogrammet Cool Kids er udviklet, har man med succes arbejdet med en version særligt tilpasset børn med autisme. Dette projekt vil afprøve autismeversionen af Cool Kids til danske børn i alderen 7-12 år med autisme. Programmet testes i et lodtrækningsforsøg, hvor børn med en autisme- og angstdiagnose bliver inddelt i to grupper. Den ene gruppe indgår i Cool Kids for børn med autisme, mens den anden modtager almindelig behandling med yderligere vejledning omkring autisme. Effekten vil blive målt på opfyldelse af diagnosekrav til at have en angstlidelse samt via to specifikke angstskalaer og spørgsmål til, hvorvidt angstlidelsen indgriber i hverdagen. Opnår Cool Kids-programmet samme positive resultater som i Australien, hvor flertallet af børnene blev fri af deres angstdiagnose efter endt behandling, er målet at udbrede og implementere programmet som et behandlingstilbud i Danmark til børn med autisme og angst.

Tildelt støtte

3.228.223 kr.

2015

Modtager

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Mental sundhed