Søg støtte

Søg

Hjertelungeredning


Donation

Forskningsprojekt

Coronapandemi og folkesundhed

Syddansk Universitet

Donationen går til at afdække, hvordan befolkningens fysiske og psykiske helbred påvirkes af COVID-19 pandemien og de medfølgende restriktioner. Pandemien kan påvirke det fysiske og psykiske helbred, men man ved meget lidt om, hvilke grupper der er særligt sårbare, og hvordan disse grupper og befolkningen generelt påvirkes af krisen på kort og langt sigt. Det er vigtig viden for at kunne afhjælpe effekterne af pandemien og målrette forebyggende indsatser samt forberede sig på fremtidige pandemier. I et stort internationalt initiativ blandt mere end 100 lande er forskere i gang med at indsamle oplysninger om befolkningens sundhed og velbefindende. Donationen gør det muligt for danske forskere at indsamle yderligere repræsentative data og analysere de danske data fra den internationale undersøgelse om danskernes fysiske og psykiske forhold henholdsvis seks og 12 måneder efter, WHO har erklæret pandemien for afsluttet.

Tildelt støtte

1.215.663 kr.

2020

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende