Søg støtte

Søg

Akut førstehjælp MC kørsel


Donation

Projekt

Danmarks første 112 Linjefag

Midtfyns efterskole / Østfyns juniorbrandkorps

Som den første efterskole i Danmark vil Midtfyns Efterskole oprette et 1-1-2 linjefag henvendt til unge på 9. og 10. klassetrin. Linjefaget vil omfatte undervisning og praktiske øvelser i både brand, politi og ambulance. Formålet med uddannelsen er at give de unge grundlæggende viden om samt praktisk forståelse for arbejdet som brandmand. Da teamwork og samarbejde også er afgørende for brandfolkenes indsats, er udvikling af sociale kompetencer og relationer blandt eleverne også højt prioriteret, ligesom de unge skal lære at udvise respekt, tillid og tolerance over for hinanden. Udover at give de unge praktiske færdigheder til at kunne redde liv, er målet med det nye linjefag således også at udvikle deres sociale og menneskelige færdigheder, styrke deres selvværd og ruste dem bedre til et fremtidigt job inden for fagområderne brand, politi og ambulance. Projektet sker i et samarbejde med Østfyns Juniorbrandkorps og BRCN – Brand og Rednings Center Nyborg.

Tildelt støtte

100.500 kr.

2015

Modtager

Midtfyns efterskole / Østfyns juniorbrandkorps

Region

Syddanmark

Fokusområde

Akut hjælp