Søg støtte

Søg

Fysisk og mental træning


Donation

Forskningsprojekt

Database til aldringsforskning

Syddansk Universitet

Denne donation går til indsamling af data til databasen SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) samt til workshops for danske brugere af SHARE. I SHARE spørges ind til ældres mentale sundhed og trivsel, kroniske sygdomme, funktionelle lidelser og evne til at varetage daglige aktiviteter. SHARE er en EU-initieret database, som tilbyder viden baseret på undersøgelser blandt 50+ årige i 28 europæiske lande. Den danske SHARE- database tilbyder dermed data, som kan benyttes til belysning af centrale politiske og forskningsmæssige spørgsmål i forhold til ældreområdet.

Tildelt støtte

1.500.000 kr.

2019

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende