Søg støtte

Søg

Akut førstehjælp MC kørsel


Donation

Forskningsprojekt

Det akutte sundhedsvæsen

Aarhus Universitet

Med en donation fra TrygFonden kan Aarhus Universitet nu stå i spidsen for et omfattende forskningsprojekt, der undersøger kvaliteten i den indsats, der ydes i det akutte sundhedsvæsen med særligt fokus på de telefonbaserede tilbud. I dag er 112, lægevagten, 1813 og de akutte modtageafdelinger borgernes indgange til sundhedsvæsenet ved akut opstået sygdom. Udfordringerne er bl.a., at der i telefonen er kortere tid til at vurdere en patient, højere forekomst af livstruende tilstande og ingen forhåndsviden om patienterne. Samtidig er der flere overlap mellem tilbuddene, som patienterne kan tage fejl af. På den baggrund er det sandsynligt, at der opstår problemer med kvalitet og patientsikkerhed, og at der vil være en tilbøjelighed til at behandle og henvise patienter, som det efterfølgende viser sig, ikke var særligt akut syge. Det er både meget omkostningstungt, og samtidig optager man ressourcer fra tidskritisk syge patienter, som skal vente. Projektet her består af en række delprojekter, som bl.a. kortlægger alle akutte patientforløb igennem et år, undersøger kvaliteten i den telefoniske beslutningstagen og kommunikation samt effekten af at give patienter mulighed for at hoppe over telefonkøen i særligt kritiske situationer. Resultaterne kan have direkte betydning for udformningen af de akutte tilbud i form af nationale retningslinjer for patientvejledning samt træning og støtte til de fagprofessionelle. TrygFonden har støttet projektet med 8.221.824 kr.

Tildelt støtte

8.221.824 kr.

2014

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Akut hjælp