Søg støtte

Søg

Sommerlejr


Donation

Projekt

Dialog Skole

Dialog Forum

Nogle minoritetsunge afholder sig fra at indgå i det sociale og politiske liv, fordi de oplever eksklusion fra den offentlige debat og dermed nedsat selvtillid og motivation til at tage initiativ til demokratisk engagement. Derfor ønsker Dialog Skole med donationen at tilbyde et foreningsfællesskab samt dialogisk undervisning til minoritetsunge for at skabe større interesse for at indgå i den samfundsmæssige dialog på et bedre vidensgrundlag. De unge vil få undervisning inden for bl.a. dialogens rolle i det demokratiske samfund, og de unge skal idéudvikle egne dialogprojekter. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en dimission for eleverne, hvor de hver især tildeles et certifikat for deres deltagelse i Dialog Skole, og der bliver uddelt 3-5 legater på hver 15.000 kr. til udvalgte projekter.

Tildelt støtte

196.000 kr.

2023

Modtager

Dialog Forum

Region

Hovedstaden

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati