Søg støtte

Søg

Ny familiebesøgslejlighed


Donation

Projekt

Dialysevalgsværktøj

Nyreforeningen

Dialyse er en behandlingsform, der har store konsekvenser for hverdagslivet, idet behandlingen varer flere timer 3-6 gange om ugen. I dag lider cirka 5.000 mennesker af behandlingskrævende nyresvigt, og antallet er svagt, men støt stigende. Dialyse kan enten foregå i hjemmet eller på hospitalet, og det kan være svært for den enkelte patient at overskue og vælge, hvilken dialyseform de gerne vil i. Dette projekt har derfor til formål at udvikle et værktøj, som via nogle livsstilsspørgsmål vil hjælpe patienter, der skal i dialyse, med at finde frem til den behandlingsform, der passer dem og deres livssituation bedst. Patientens ønsker vil danne udgangspunkt for den videre behandling, og personalet på hospitalet får bedre muligheder for at vejlede og råde patienten til et behandlingsforløb tilpasset den enkelte. Det vil give både øget livskvalitet og et bedre hverdagsliv for mange nyresyge.

Tildelt støtte

750.000 kr.

2015

Modtager

Nyreforeningen

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom