Søg støtte

Søg

Formidling: FOKUS & forskning


Donation

Projekt

Digital pårørenderådgivning

Bedre Psykiatri

Donationen går til en indsats, der skal forbedre trivslen blandt pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Hver tiende dansker, svarende til ca. 580.000 mennesker, har en psykisk sygdom, og dermed er omkring hver tredje dansker pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Psykisk sygdom hos én, man er tæt på, giver bekymringer, sorg, stress og store praktiske udfordringer, og fordi psykisk sygdom stadig er tabubelagt, kan det være svært at stå frem og dele ud af sig selv og sine nærmestes sygdom og alle de problemstillinger, det kan medføre for familien. Det får nogle pårørende til at føle sig klemt og glemt. Bedre Psykiatri tilbyder professionel og specialiseret rådgivning til pårørende via telefon og mail samt en særlig ungechat. For at nå bredere ud og også ramme de pårørende, som ikke er klar til én-til-én rådgivning, ønsker Bedre Psykiatri at udvide deres digitale rådgivningstilbud med webinarer, podcasts, korte læringsvideoer og konkrete pårørenderåd, der kan tilgås via rådgivningsportalen. På den måde kan pårørende selv finde viden om og redskaber til at håndtere hverdagen som pårørende.

Tildelt støtte

3.396.660 kr.

2021

Modtager

Bedre Psykiatri

Region

Landsdækkende

Delmål

Flere gode leveår