Søg støtte

Søg

Hjertestarterskab


Donation

Forskningsprojekt

Død ved ambulancens ankomst?

Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital

Donationen går til at udvikle et værktøj baseret på data fra den Præhospitale Patientjournal (PPJ) til at vurdere, om patienten var død ved ambulancens ankomst. I forskning vedrørende nye indsatser og behandlinger for de allermest akutte præhospitale patienter er dødelighed et vigtigt effektmål. Men ofte kendes det nøjagtige dødstidspunkt ikke, for hvis der ikke er en læge til stede, vil eventuel død ved ambulancens ankomst ikke blive registreret i hverken PPJ eller i CPR-registret. Man kan derfor ikke med sikkerhed vurdere dødelighed ved at kigge i PPJ-data, og det bliver dermed sværere at afgøre, om en behandling har en positiv effekt for dødeligheden. Forskerne vil derfor udvikle en algoritme baseret på PPJ til identifikation af, om patienter er døde ved ambulancens ankomst. Med denne algoritme vil al fremtidig dansk akutforskning kunne få et mere korrekt estimat af patienternes dødelighed, så man bedre kan vurdere effekten af behandlinger og indsatser for patienterne. Når algoritmen er testet, vil den blive implementeret i datasættet og stillet til rådighed for fremtidig dansk akutforskning.

Tildelt støtte

483.441 kr.

2021

Modtager

Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart