Søg støtte

Søg

Hjertestartskab og -kursus


Donation

Forskningsprojekt

Døgnåbne ambulatorier

Hospitalsenhed Midt

Donationen går til at evaluere en ordning med døgnåbne ambulatorier på Regionshospitalet Silkeborg. Med ordningen, der blev implementeret i 2015, kan patienter med kronisk sygdom, der akut forværres, altid ringe direkte til en sygeplejerske på den specialafdeling, som kender patienten i forvejen. Også pårørende, kommunale medarbejdere og patienternes egne læger kan ringe til hospitalet døgnet rundt. Sygeplejerskerne har derefter flere handlemuligheder for at undgå akut indlæggelse, bl.a. kan patienten hjælpes i eget hjem af det kommunale akutteam. Som en del af evalueringen vil brugerne af ordningen i Silkeborg Kommune blive matchet med en fire gange så stor kontrolgruppe af tilsvarende patienter fra andre sygehuse. Bl.a. vil der blive kigget på udviklingen i indlæggelser, dødelighed, træk på andre sundhedsydelser mv. for de to grupper.

Tildelt støtte

214.253 kr.

2018

Modtager

Hospitalsenhed Midt

Region

Landsdækkende