Søg støtte

Søg

festival handicappede


Donation

Forskningsprojekt

DOMUS

Rigshospitalet

Dette projekt skal undersøge effekten af et såkaldt accelereret forløbsprogram, hvor patienter med fremskreden kræft overgår fra onkologisk behandling på hospitalet til en specialiseret palliativ indsats i deres eget hjem. Amerikanske forsøg har vist positive resultater i form af både højere livskvalitet og længere levetid ved en tidlig, systematisk og specialiseret palliativ indsats. Dette projekt vil undersøge, om denne palliative indsats kan foregå i patienternes eget hjem. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med 360 palliative kræftpatienter. Interventionsgruppen gennemgår det specialiserede forløb, mens kontrolgruppen behandles efter sædvanlige principper. Begge grupper vil blive fulgt med evalueringer af patienter og pårørende i op til seks måneder og efterladte i 19 måneder, efter at patienten er gået bort. Der er tale om en tillægsbevilling, idet TrygFonden også tidligere har ydet støtte. Kræftens Bekæmpelse støtter ligeledes projektet med et tilsvarende beløb.

Tildelt støtte

1.535.810 kr.

2016

Modtager

Rigshospitalet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom