Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus og hjertestarter


Donation

Projekt

Du er ikke alene

Frivilligcenter Mariagerfjord

For at forebygge mentale sundhedsproblemer blandt børn og unge, der lider af milde psykiske lidelser, eller som står i en svær livssituation, går denne donation til en treleddet indsats mellem Frivilligcenter Mariagerfjord og Red Barnet. Indsatsen består af selvhjælpsgrupper, forældrekurser og aktivitetsklubber. Frivilligcenter Mariagerfjord står for rekruttering af frivillige og igangsættelse af projektet de første to år, hvorefter projektet forankres på frivillige hænder, primært i regi af Red Barnet. Målet er, at 50 børn og 50 forældre deltager i aktiviteterne, samt at 15-20 frivillige bliver uddannet til varetagelse af aktiviteterne. I dag udgør mentale helbredsproblemer den største samfundsbyrde blandt børn og unge mellem 1 og 24 år.

Tildelt støtte

996.340 kr.

2019

Modtager

Frivilligcenter Mariagerfjord

Region

Nordjylland

Delmål

Klar til livet