Søg støtte

Søg

Red Barnet sommerlejr 2024


Donation

Forskningsprojekt

Education in rehabilitation

DEFACTUM

Donationen går til at undersøge langtidseffekterne af et projekt med mestring og læring i forbindelse med rehabilitering af hjertepatienter. Det er en udfordring at få især patienter med kort uddannelse til at fastholde forandringer i forbindelse med hjertegenoptræningsforløb. På Herning Sygehus er gennemført et forsøg med inddragelse af erfarne patienter og individuel tilpasning, hvilket gav markant bedre deltagelse i genoptræningen af mennesker med kort uddannelse. Nu skal der gennemføres en treårig opfølgning på dette projekt samt en sundhedsøkonomisk analyse, som skal svare på, om der er en bedre samlet økonomi i det tilpassede tilbud fremfor standardtilbuddet.

Tildelt støtte

440.000 kr.

2018

Modtager

DEFACTUM

Region

Landsdækkende