Søg støtte

Søg

Hjerterstarterkursus


Donation

Projekt

Effekter af Cykling uden alder

Cykling uden alder

Cykling uden alder blev etableret i 2012 med det formål at styrke trivsel og livskvalitet blandt ældre på plejehjem ved at tilbyde dem en tur i en cykelrickshaw. Erfaringerne er meget positive, men udover den gode mavefornemmelse omkring turenes gavnlige effekt hos både ældre, personale og frivillige mangler der dokumentation for, at metoden virker. Denne donation skal derfor gå til en undersøgelse, der skal dokumentere de effekter, som cykelturene har. Resultaterne skal præsenteres for kommuner og plejecentre med henblik på at udbrede og forankre indsatsen yderligere.

Tildelt støtte

1.200.000 kr.

2017

Modtager

Cykling uden alder

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En plads i fællesskabet