Søg støtte

Søg

Tur i tivoli for udsatte børn


Donation

Projekt

EN AF OS – UNGEINDSATS

Psykiatri og Social i Region Midtjylland

Præstationskulturen i Danmark kan have konsekvenser for den mentale trivsel blandt unge, som ofte har begrænset viden om psykiske problemer og derfor ikke fortæller andre, hvis de ikke trives. En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen i 2012 viser, at mentale helbredsproblemer var årsagen til op mod 60 pct. af frafald på ungdomsuddannelser, og at 15 pct. af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse. Derudover viser en undersøgelse fra 2016 foretaget af Statens Institut for Folkesundhed, at andelen af gymnasieelever, der har mentale problemer, er steget og i dag udgør 23 pct. Med denne donation ønsker Psykiatri og Social i Region Midtjylland med EN AF OS-kampagnen at sikre, at et stort antal unge fra efterskoler og ungdomsuddannelser har viden om psykisk mistrivsel og kendskab til tilbud om hjælp. Fokus på problemstillingen gennem undervisning og ungedage skal være med til at bryde den tavshed, der ofte er på området. EN AF OS har indgået samarbejdsaftaler med Horsens, Herning og Aarhus kommuner, og cirka 1.500 unge fra ungdomsuddannelser i de tre kommuner forventes at deltage på ungedagene, der bl.a. vil byde på information, musik, konkurrencer og oplæg fra en kendis samt unge ambassadører.

Tildelt støtte

863.875 kr.

2017

Modtager

Psykiatri og Social i Region Midtjylland

Region

Midtjylland

Delmål

Alle med fra start