Søg støtte

Søg

Undersøgelse af unges økonomi


Donation

Projekt

En weekend på Langeland

Red Barnet

Red Barnet Haderslev arrangerer en weekendtur på Langeland for deltagerne i deres Familieoplevelsesklub. Deltagerne er 15 familier med børn, som er i alderen 3-17 år, samt ca. 7-10 frivillige. Alle familier befinder sig i udsatte positioner med hensyn til sociale forhold, økonomi og beskæftigelse, og ofte har børnene udfordringer i deres skolegang, mangler alderssvarende venskabsrelationer og deltager ikke i fritidsaktiviteter. Med donationen kan i alt 45 børn og voksne komme på weekendtur til Ristinge Camping, og der vil bl.a. være besøg på Skovsgaard Gods, Langelandsfortet, restaurantbesøg, strandtur, bål og snobrød. Turen skal styrke familiernes netværk og give gode oplevelser for familierne.

Tildelt støtte

60.000 kr.

2023

Modtager

Red Barnet

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start