Søg støtte

Søg

Tryghed til motorik-børn


Donation

Forskningsprojekt

Erkendelse af agonal respiration

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation

Denne donation skal bruges til at undersøge effekten af tre forskellige modeller til indlæring af genkendelse af agonal vejrtrækning for lægpersoner. Agonal vejrtrækning er refleksudløste gisp, der ses hos døende personer som en reaktion på iltmangel. I Danmark er der cirka 4.000 hjertestop uden for hospital årligt, og i undersøgelser er agonal vejrtrækning fundet i ca. 40 pct. alle tilfælde med hjertestop. Agonal vejrtrækning er en af de faktorer, der oftest forsinker erkendelse af hjertestop, fordi vejrtrækning tages som et tegn på, at der ikke er tale om et hjertestop. Målet er derfor at undersøge, om det er muligt på en enkel måde at lære lægfolk at genkende agonal vejrtrækning, så de tidligt erkender hjertestoppet, alarmerer 1-1-2, påbegynder hjertelungeredning og giver stød med en hjertestarter.

Tildelt støtte

178.230 kr.

2017

Modtager

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation

Region

Landsdækkende