Søg støtte

Søg

Bekæmpelse af alkoholmisbrug


Donation

Projekt

Et godt liv med pigefodbold

Dansk Boldspil-Union

Mange opfatter fodbold som en drengesport, men faktisk spiller over 65.000 piger og kvinder i dag klubfodbold. Desværre er der et stort frafald pga. skader. I anledning af 100-året for kvinders valgret skal dette projekt skabe en ny fortælling om pige- og kvindefodbold samt det potentiale, fodbolden rummer for at etablere en sund livsstil og desuden inkludere pigerne i positive fællesskaber. Projektet omfatter dels en fodboldevent på Vor Frue Plads i København og dels en workshop, hvor 100 fodboldpiger i alderen 13-15 år sammen med en række eksperter skal drøfte mulige løsningsmodeller for at tillokke og fastholde pigespillere. Indsatsen skal følges op af besøg i ti udvalgte fodboldklubber, hvor de 100 piger sammen med ti kvindelige (fodbold-)rollemodeller afdækker, hvad der skal til for at skabe et godt og sundt miljø for pigespillerne. Resultaterne af indsatsen skal munde ud i en række anbefalinger til DBU's mange klubber og præsenteres på Women Deliver-konferencen, der foregår i maj 2016 og involverer sundhedsorganisationer og fodboldspillere fra 12 andre lande.

Tildelt støtte

1.200.000 kr.

2015

Modtager

Dansk Boldspil-Union

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev sundt