Søg støtte

Søg

Forebyggelse og lindring af depression ved hjælp af psyko-edukation


Donation

Forskningsprojekt

Et skridt af gangen – pilottest af behandling af funktionelle lidelser via nettet

Aarhus Universitetshospital

CIrka 300.000 danskere har en funktionel lidelse i en sådan grad, at det påvirker deres livskvalitet. Halvdelen af dem er så syge, at de har svært ved at passe deres arbejde. Dette projekt vil udvikle og pilotteste to udgaver af et internetbaseret psykologisk behandlingsprogram kaldet "Et skridt ad gangen" til patienter med funktionelle lidelser. Den ene version vil indgå som en del af behandlingsforløbet hos Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser (FFL)og vil indebære kontakt til en behandler via et email-system foruden samarbejde med egen læge. Den anden version vil være uden behandlerstøtte og først blive udbudt efter afslutning ved FFL. De to behandlingsmodeller vil løbende blive tilpasset, og målet er på sigt, at "Et skridt ad gangen" med mindre justeringer vil kunne anvendes i flere forskellige behandlingssammenhænge og dermed bidrage til, at langt flere patienter med funktionelle lidelser får tilbudt relevant og evidensbaseret behandling.

Tildelt støtte

691.362 kr.

2015

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom