Søg støtte

Søg

Hjertestarterskab


Donation

Forskningsprojekt

Et trygt ambulant møde

VIVE - Viden til velfærd. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Donationen går til at indsamle erfaringer og udvikle forslag til organisering af ambulant behandling, der opfylder patienternes behov og er fagligt forsvarlige. COVID-19 har ændret brugen af sundhedsvæsenet, og kontrolbesøg på hospitalernes ambulatorier er i stort omfang omlagt til digitale løsninger, fx videokonsultationer. Udviklingen var allerede i gang inden COVID-19, men pandemien har fremskyndet både behovet og nødvendigheden af at effektivisere ambulante kontakter. Forskerne vil derfor indsamle erfaringer med de digitale løsninger og undersøge, hvordan man fremover kan tilrettelægge mødet mellem patient og sundhedsvæsen på digitale platforme. Ambitionen er også at finde den optimale kombination af fysiske fremmøder i ambulatorierne og telemedicinske kontakter, så oplevelsen fremadrettet bliver bedre for patienterne.

Tildelt støtte

770.313 kr.

2020

Modtager

VIVE - Viden til velfærd. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle