Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Projekt

Etab. af gruppeterapiforløb

KFUKs Sociale Arbejde

Reden i Aalborg er et ikke-offentligt tilbud til kvinder i prostitution eller med mén fra et liv i prostitution. I Reden vil man etablere et gruppeterapiforløb for kvinder, der ønsker at forlade eller allerede har forladt prostitution, og som er i risiko for at blive socialt ekskluderede. Erfaringerne fra et lignende projekt fra Svanegrupperne i København skal bruges til at støtte kvinderne i at skabe et nyt liv og sikre, at de bliver en del af det lokale samfund. Typisk har kvinderne ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og store udfordringer med nære relationer og tro på egne evner. I projektet skal 48 kvinder igennem de næste tre år tilbydes gruppeforløb ledet af en psykolog og med en tilknyttet mentor, der selv er tidligere prostitueret og i dag har erfaring med terapi og pædagogik. Grupperne mødes til sessioner med temaer som selvværd, grænsesætning og intimitet, og der vil være en telefonrådgivning, hvor kvinderne kan få råd og støtte fra mentoren. Der vil også være et særligt tilbud til de kvinder, som har eller ønsker at stifte familie, som kan medvirke til at forebygge, at børnene oplever de samme udfordringer med grænsesætning og andre sociale problemer som deres mødre. Ambitionen er, at projektet kan fortsætte i regi af Reden Aalborg efter projektets afslutning.

Tildelt støtte

600.000 kr.

2015

Modtager

KFUKs Sociale Arbejde

Region

Nordjylland

Fokusområde

En plads i fællesskabet