Søg støtte

Søg

Ny redningsbåd


Donation

Projekt

Etablering af ERC’s EPBLS

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) på Herlev Hospital

Donationen går til et projekt, der skal få flere lægfolk til at genkende symptomerne på kritisk sygdom og hjertestop samt ringe 1-1-2 og yde livreddende førstehjælp til børn og spædbørn. Der findes mange forskellige børnegenoplivningskurser, men der er stor variation i kvaliteten. Derfor skal der i Danmark etableres Det Europæiske Råd for Genoplivning (ERC)’s European Paediatric Basic Life Support (EPBLS) kursus, som er baseret på nyeste evidens og internationale guidelines. EPBLS-kurset er internationalt anerkendt og afprøvet i flere forskellige lande med stor succes, og det vil bidrage til at øge og sikre kvaliteten på genoplivningskurser i Danmark, hvor fokus er på børn.

Tildelt støtte

158.550 kr.

2020

Modtager

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) på Herlev Hospital

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart