Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Projekt

Evaluering af OPUS panelet

Psykiatrisk Center København

Donationen går til en evaluering af OPUS-panelet, der består af yngre (20-37 år) tidligere patienter i psykiatrien, som deler deres erfaringer med patienter og andre pårørende, med personale og med offentligheden. Gennem en kvalitativ undersøgelse med interviews og deltagerobservation skal studiet undersøge, om og hvordan OPUS-panelet bidrager til afstigmatisering og recovery samt genopretning af patienternes håb og empowerment, og om det supplerer OPUS-behandlingen. Projektet vil bidrage til at beskrive konceptet bag OPUS panelet både nationalt og internationalt med henblik på eventuelt at udbrede konceptet.

Tildelt støtte

911.190 kr.

2018

Modtager

Psykiatrisk Center København

Region

Landsdækkende