Søg støtte

Søg

Fælles om det frie ungdomsliv

TrygFonden, Sundhedsstyrelsen og en række kommuner og civilsamfundsorganisationer vil skabe bedre rammer for ungdomslivet i Danmark. Det er et ungdomsliv, hvor alkohol, rygning og hash fylder mindre i de unges liv, og hvor forældre og civilsamfundet i højere grad involverer sig.

Danske unges forbrug af alkohol, cigaretter og hash er højere end i de andre nordiske lande. I slutningen af 1990’erne havde unge på Island ligeledes et tårnhøjt forbrug af alkohol, hash og cigaretter. Forældre og politikere gik derfor sammen om at skabe et sundere miljø for deres børn og unge.

Islandske unge har i dag det laveste forbrug af alkohol og cigaretter i Europa – også i forhold til at have prøvet hash ligger Island lavt.

Flere danske kommuner har rettet blikket mod Island, og for at bidrage til udviklingen har vi sammen med Sundhedsstyrelsen afsøgt mulighederne for en samlet dansk version af den islandske indsats. Sundhedsstyrelsen har som national myndighed adgang til kommunerne, og sammen kan vi sikre synergi ved en fælles indsats fremfor 98 lokale versioner.

For at virkeliggøre det frie ungdomsliv vil vi i de kommende udvikle og teste en model for kommunernes arbejde med det lokale ungdomsliv.

Modellen skal bestå af:

1. Et monitoreringsværktøj til at afdække unges trivsel og adfærd og danne baggrund for valg af lokale tiltag.

2. Involvering af forældre og lokale aktører i fx større involvering i fritidsaktiviteter, forældreaftaler om alkohol eller samarbejde om et tryggere natteliv.

3. Vidensbaseret rådgivning. For at understøtte det lokale arbejde etableres et nationalt sekretariat.

Viden der skaber tryghed

Vores indsatser er baseret på viden. Her kan du dykke ned i de relevante publikationer.

Har du spørgsmål?

Ida Hagemann

Projektchef