Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser


Donation

Projekt

Fælles om trygheden

KAB

Projektet skal afdække potentialet for tiltag, der kan skabe større tryghed i den almene boligsektor. Målet er den store del af den almene sektor, der ikke kan karakteriseres som ghetto. Det skal undersøges, hvordan tryghedsskabende initiativer arbejdes strategisk ind i eksempelvis husordener, budgetter, opgange, vaskeri og gårdrum samt kommunikationen i området. Også beboernes netværksskabende initiativer kan være med til at øge trygheden.

Tildelt støtte

925.000 kr.

2019

Modtager

KAB

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle