Søg støtte

Søg

Vågekursus


Donation

Projekt

Fællesskab gør stærk

Spor - Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb

Gennem et pilotprojekt vil foreningen Spor gennemføre uformelle drop-in møder på Frederiksberg hver 14. dag for deres seksuelt krænkede medlemmer. Som krænket er det givende at være sammen med andre ligestillede, da man hverken skal forklare eller forsvare sin situation. Dette projekt har derfor til formål at støtte med midler til en projektleder, forplejning, transport, supervision samt afprøvning af konceptet i andre dele af landet. I projektperioden skal det undersøges, om der er grundlag for nye lokalafdelinger rundt om i landet. Der vil blive ført logbog over møderne, og der annonceres på Facebook og via postkort.

Tildelt støtte

112.200 kr.

2016

Modtager

Spor - Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb

Region

Hovedstaden

Fokusområde

En plads i fællesskabet