Søg støtte

Søg

Ungdomssejlads


Donation

Projekt

Fællesskaber på Fensmarkskolen

Fensmarkskolen

Fensmarkskolen varetager specialundervisning og fritidstilbud for ca. 100 børn og unge med gennemgribende psykiske udviklingsforstyrrelser og vidtgående indlæringsvanskeligheder. De fleste af eleverne har sensoriske udfordringer, hvilket gør, at de har øget behov for et struktureret læringsmiljø samt faste rammer, så de kan indgå i positive, sociale relationer og skolens hverdag. Med donationen kan skolen indkøbe forskellige sansehjælpemidler til hver enkelt klasse, som skal hjælpe eleverne til bedre sanseregulering, hvilket betyder mere harmoniske børn og bedre fungerende klassemiljøer.

Tildelt støtte

322.417 kr.

2020

Modtager

Fensmarkskolen

Region

Hovedstaden