Søg støtte

Søg

Indkøb af cykelhjelme


Donation

Projekt

FC Demens

ASA Fodbold

ASA Fodbold har været med i pilotprojektet ”FC Demens” under DBU, hvor personer med demens kan dyrke fysisk aktivitet og socialt samvær gennem fodboldspillet. FC Demens har tilknyttet trænere og trænerassistenter med relevante træneruddannelser og kompetencer inden for fysisk træning, ligesom frivillige støtter deltagerne i de sociale aktiviteter efter træning. Efter pilotafprøvningen skal ASA Fodbold fremover dække udgifterne til FC Demens, og donationen gør det muligt at fortsætte fodboldtræningen til gavn og glæde for de demensramte deltagere.

Tildelt støtte

60.000 kr.

2023

Modtager

ASA Fodbold

Region

Midtjylland

Delmål

Flere gode leveår