Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser


Donation

Projekt

Flere børnefamilier i trivsel

Hele Danmarks Familieklub c/o KFUM's Sociale Arbejde

Projektet vil samle børnefamilier med forskellige socioøkonomisk baggrund for dermed at bringe positive forandringer i de familiemæssige belastningsmønstre og belastningsgrader, som børn udsættes for. Dette skal ske via en såkaldt 'Familieklub' med aktiviteter målrettet børn i alderen 2-12 år. Familieklubberne er allerede etableret via støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond og er organiseret i et partnerskabsprojekt, hvor KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM Spejderne samarbejder om at etablere lokale familieklubber, der kan skabe blivende relationer til lokalsamfundet ved at bygge bro til lokale foreninger. Familieklubben er et gratis tilbud, og aktiviteterne er drevet af frivillige – en almindelig familieklubaften indeholder fællessamling, lege/aktiviteter og måltidsfællesskab. Projektet ønsker dels at udbrede Familieklubberne i Region Syddanmark og dels at udarbejde alternative og kreative måder, hvorpå fællesskabsaktiviteter kan afvikles i en tid, hvor COVID-19 fortsat har betydning for, hvorvidt og i hvilket omfang familieklubberne kan mødes fysisk. Konkret skal der oprettes 10-12 klubber i Region Syddanmark i løbet af 2021 Klubberne består af 7-9 børnefamilier, der mødes hver 14. dag i en periode på et halvt år. Støtten fra TrygFonden dækker opkvalificering af nye frivillige, løn til projektmedarbejdere og aktivitetsmateriale. Der foreligger en medfinansiering fra Den A.P. Møllerske Støttefond samt en egenbetaling fra KFUM's Sociale Arbejde, KFUM-spejderne og FDF samt støtte fra lokale puljer mm.

Tildelt støtte

430.500 kr.

2021

Modtager

Hele Danmarks Familieklub c/o KFUM's Sociale Arbejde

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start