Søg støtte

Søg

Sikkerhed for alle om bord


Donation

Projekt

Flygtninge i cyklefælleskaber

Netværkshuset i Gentofte Kommune - En del af Dansk Flygtningehjælp

Netværkshuset ønsker at forbedre flygtninges trivsel, sundhed, livskvalitet og indgang til et fællesskab på tværs af etnicitet, generationer og sproglige barrierer. Derfor vil de skabe et cykelfællesskab blandt flygtningene i lokalområdet. Netværkshuset vil derfor indsamle brugte cykler og sætte dem i stand, så flygtningene kan få udleveret en cykel og en cykelhjelm samt vejledning om vedligeholdelse, færdselsregler og trafiksikkerhed. En betingelse for at få udleveret en cykel vil være, at man deltager i et oplysende cykelkursus og en fælles cykeltur, så der er mulighed for både at få motion og at dele oplevelsen med andre. Donationen dækker udgifter til reparation og klargøring af cykler, lokale og transport samt cykelhjelme.

Tildelt støtte

90.000 kr.

2022

Modtager

Netværkshuset i Gentofte Kommune - En del af Dansk Flygtningehjælp

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle