Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation

Projekt

Folkekirkens Familiestøtte -FF

Aalborg Stift

Folkekirken har en lang tradition for at udføre frivilligt socialt arbejde. Dog har der ikke været et stort fokus på særligt at hjælpe børnefamilier, hvor forældrene har svært ved at udfylde forældrerollen og udvikle deres børn til at blive gode samfundsborgere. Derfor vil Aalborg Stift med dette projekt etablere tilbuddet ”Folkekirkens Familiestøtte” til sårbare børnefamilier, hvor forældrene oplever udfordringer med at håndtere forældreopgaven og involvere sig i barnets udvikling og sundhed. I sådanne familier står børnene ofte uden for fællesskaber og har svært ved at indgå i sociale relationer. Folkekirkens Familiestøtte vil bl.a. arrangere ferieaktiviteter og lektiehjælp, hjælpe med at holde børnefødselsdage samt yde økonomisk rådgivning. Projektet igangsættes i seks sogn, og målet er, at mindst 100 familier deltager i projektet, hvoraf mindst 75 pct. af dem skal opleve, at projektet hjælper dem til at tage bedre vare på sig selv og børnene. Børnene skal opleve en øget livskvalitet, og flere end 50 pct. af familierne skal få et nyt netværk. Projektet bliver løbende evalueret, så erfaringerne kan udbredes til menighedsråd i hele landet.

Tildelt støtte

400.000 kr.

2015

Modtager

Aalborg Stift

Region

Nordjylland