Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Projekt

Forældrenetværk skaber tryghed

Boligkontoret Århus

Frydenlund og Vandtårnsområdet er boligområder i Aarhus, hvor mange børn og unge vokser op i hjem med små ressourcer - økonomisk og socialt. En stor gruppe unge i Frydenlund i alderen 12-18 år samles i grupper bl.a. i det lokale center og skaber utryghed for områdets øvrige beboere. Den boligsociale indsats har i samarbejde med foreningen Leg og Lær sat aktiviteter i gang for Frydenlunds børn og unge for at fremme den generelle tryghed i området. Donationen skal bruges til denne indsats, der bl.a. omfatter tilbud om et voksenstyret mødested til de unge, og at forældrenes deltagelse i de unges liv styrkes. Et forældrenetværk af forskellig etnicitet skal også opkvalificeres igennem læringsforløb og konflikthåndteringsforløb.

Tildelt støtte

388.000 kr.

2019

Modtager

Boligkontoret Århus

Region

Midtjylland

Delmål

Klar til livet