Søg støtte

Søg

Vi knytter bånd via cykling


Donation

Projekt

Forældrenetværksgrupper

BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende

At have et barn med psykiske vanskeligheder skaber ofte en del udfordringer i hverdagen, og det kan være svært for familien at håndtere dem alle. Bedre Psykiatri har mange års erfaring med at afvikle netværksgrupper for forældre til børn med psykiske vanskeligheder. Med denne donation ønsker Bedre Psykiatri at etablere seks netværksgrupper i kommunerne Furesø, Ballerup, Gladsaxe og Herlev. I hver gruppe vil der være 8-12 forældre, som vil mødes cirka 12 gange fordelt på et år. Gennem projektet vil familierne få redskaber til at håndtere deres nuværende livssituation på den måde, der er mest hensigtsmæssig for dem. Samtidig vil familierne få mulighed for at høre om de forskellige tilbud, som de kan benytte sig af. Der vil være en psykoterapeut til stede ved alle møder.

Tildelt støtte

173.300 kr.

2017

Modtager

BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende

Region

Hovedstaden

Delmål

Klar til livet