Søg støtte

Søg

Bro til fællesskabet


Donation

Projekt

Forankring af Kvisten i RH

Kvisten

Kvisten tilbyder gratis rådgivning og psykoterapeutisk behandling til voksne, der lider af senfølger efter at have været udsat for seksuelle overgreb i barn- eller ungdommen. Terapien varetages af frivillige terapeuter, der alle er uddannede psykoterapeuter eller psykologer. Der er pt. 84 personer på venteliste til terapi i Region Hovedstaden, og denne donation går derfor til at rekruttere og fastholde flere frivillige terapeuter samt frivillige i Kvistens Taskforce, der er tidligere brugere af Kvistens tilbud, og som opsøger målgruppen ved bl.a. at tage ud og holde oplæg om egne erfaringer.

Tildelt støtte

900.000 kr.

2021

Modtager

Kvisten

Region

Hovedstaden

Delmål

Sundere liv