Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Projekt

Forebygge sygdom og ensomhed

Fredensborg Multikulturel Kvindeforening

Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er ofte mindre involverede i foreningslivet og dyrker mindre idræt end etnisk danske kvinder. Fredensborg Multikulturel Kvindeforening ønsker med denne donation at give indvandrerkvinder adgang til sunde aktiviteter, hvor de samtidig får kontakt med etnisk danske kvinder. Donationen skal gå til etablering af et svømmehold med op til 40 deltagere, et foredrag med 60 deltagere og udflugter med 20 deltagere. Målet med projektet er, at kvinderne udvikler sunde vaner og får et socialt liv.

Tildelt støtte

95.000 kr.

2018

Modtager

Fredensborg Multikulturel Kvindeforening

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start