Søg støtte

Søg

Sommerlejr


Donation

Forskningsprojekt

Forebyggelse af branddødsfald

Københavns Professionshøjskole

Donationen går til et projekt, der skal forebygge branddødsfald i Danmark. Forskerne skal samle og formidle forskning om effektiv forebyggelse af dødsbrande, så den forebyggende indsats i Danmark fremadrettet kan ske på et mere evidensbaseret og sikkert grundlag end i dag. I Danmark er der mellem 60 og 80 dødsbrande om året, og i langt de fleste tilfælde er det ensomme, udsatte og sårbare borgere, der omkommer. Projektet vil primært handle om forskning i dødsbrandsforebyggende indsatser for borgere i eget hjem i både Danmark og udlandet samt erfaringer fra alvorlige brande, der kunne have udviklet sig til dødsbrande. Målet er bl.a. at finde best-practise eksempler på forebyggelse af dødsbrande fra udlandet og vurdere, om de er anvendelige i Danmark. Projektet gennemføres i samarbejde med Beredskabsstyrelsen.

Tildelt støtte

926.068 kr.

2020

Modtager

Københavns Professionshøjskole

Region

Landsdækkende