Søg støtte

Søg

Patienters egen vurdering af mental sundhed


Donation

Projekt

Forebyggelse af fødselsskader

Odense Universitetshospital

Ved tre-fire pct. af alle fødsler i Danmark får kvinden store bristninger i mellemkødet. Det kan føre til alvorlige gener for kvinden på både kort og lang sigt, som blandt andet kan være smerter, inkontinens og forringet livskvalitet. Undersøgelser viser, at man ved at beskytte mellemkødet under fødslen kan forebygge, at der sker store skader, og i Danmark og Norge har det betydet, at antallet af store bristninger er halveret. På Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus anvender man den nye metode og oplærer jordemødre og læger gennem orienteringsmøder, fantomtræning og sidemandsoplæring ved fødsler. Dette har resulteret i, at antallet af store bristninger er reduceret med en tredjedel. Dette projekt skal sikre, at der fortsat sker en opkvalificering af læger og jordemødre, samt at der kan indkøbes det rette udstyr til undervisningen. Samtidig skal der udarbejdes retningslinjer for særlig risikofyldte fødsler, fx fødsler, hvor der anvendes sugekop. Målet er at reducere andelen af kvinder på Odense Universitetshospital, der oplever store bristninger, fra de nuværende 2,9 pct. til 1,5 pct., hvilket svarer til 45 kvinder om året. Endvidere skal metoderne forankres på de årlige tværfaglige færdigheds- og teamtræninger for alle ansatte.

Tildelt støtte

526.202 kr.

2015

Modtager

Odense Universitetshospital

Region

Syddanmark