Søg støtte

Søg

Fodbold i Hastrupparken 4600


Donation

Forskningsprojekt

Forebyggelse af spirituskørsel

Aarhus Universitet

Donationen går til et projekt, der i flere politikredse skal afprøve tre forskellige indsatser mod spirituskørsel. Det drejer sig om bornholmer-modellen, der er en primær forebyggelsesmodel, som via tips fra borgerne tager problemet i opløbet, inden en sigtelse for spirituskørsel har fundet sted. En svensk model, der modsvarer praksis i Sverige og tilbyder hjælp til alle, der sigtes for spirituskørsel efter §53. Den tredje, recidivisme-modellen, er målrettet personer, der er sigtet for spirituskørsel mindst én gang inden for de seneste 90 dage, samt mindst 2 gange inden for de seneste 5 år. I alle tre indsatser opfordrer en betjent borgeren til at give samtykke til at blive kontaktet af en alkoholbehandler. Herefter overtager den lokale alkoholbehandling kontakten med borgeren. Det skal undersøges, om indsatserne kan integreres i politiets og kommunernes praksis og få relevante borgere i behandling.

Tildelt støtte

977.682 kr.

2019

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende