Søg støtte

Søg

Kursus og badeaktiviteter


Donation

Projekt

Foreningsfællesskaber for alle

BørneBasketFonden

Donationen går til en indsats, der skal fremme idrætsfællesskaber og sænke barren for især udsatte børns idrætsdeltagelse. Det skal ske gennem opstart af klubber i børnenes nærområder i samarbejde med skoler og foreninger. Grundprincippet bag BørneBasketFonden er, at basket kommer til børnene, i stedet for at børnene skal komme til basket. For at sikre muligheden for en varig bevægelsesaktivitet for flere børn, skal der etableres lokale BørneBasket-klubber på udvalgte skoler i udsatte byområder, typisk med en høj andel af børn med anden etnisk baggrund. Projektet har således også et integrationsmæssigt perspektiv. Klubberne vil enten blive startet op som en satellit til en eksisterende basketballklub eller som en selvstændig forening med egen bestyrelse.

Tildelt støtte

2.955.000 kr.

2019

Modtager

BørneBasketFonden

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start