Søg støtte

Søg

UngeSkaber


Donation

Projekt

Fra skadestue til forebyggelse

Aalborg Universitet

Adjunkt Anne Vingaard Olesen, Institut for Byggeri og Anlæg, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet, har modtaget 852.968 kr. fra TrygFonden til et projekt, der skal undersøge, hvor og hvorfor trafikulykker opstår. I dag er arbejdet med trafiksikkerhed i Danmark baseret på den officielle trafikulykkesstatistik, som omfatter politiets indberetninger af trafikulykker. Men da mange ulykker med fx cyklister ikke indberettes til politiet, giver statistikken ikke et retvisende billede af det reelle antal ulykker. Politiet har således registreret langt færre kvæstede i trafikken end skadestuerne. Disse mørketal tal gør det svært at identificere, hvor risikoen for uheld reelt er størst, og hvilke indsatser for bedre trafiksikkerhed der bør iværksættes. Formålet med dette projekt er derfor at sammenkøre alle tilgængelige oplysninger om trafikuheld, omkostninger og konsekvenser for derefter i samarbejde med Aalborg, Hjørring og Jammerbugt kommuner at udvikle skabeloner for udtræk og analyser, som kan bruges i kommunernes forebyggende arbejde for bedre trafiksikkerheden.

Tildelt støtte

852.968 kr.

2016

Modtager

Aalborg Universitet

Region

Landsdækkende