Søg støtte

Søg

Forøget brandsikkerhed


Donation

Projekt

Frirummet - fase 2

Folkehøjskolernes Forening

Donationen går til at udbrede og udvide projekt “Frirummet”, der handler om at udvikle og afprøve et nyt debatformat, hvor deltagerne gennem tre runder – konflikter, refleksioner og initiativer – drøfter et udvalgt tema og sammen bliver klogere på konfliktens kerne og på handlemulighederne. Projektets mål er at arbejde væk fra debatter som konfliktunderholdning og i stedet bringe modsætninger sammen. Desuden skal Frirummet bringe værdier tilbage i samfundsdebatten gennem debatindlæg med værdipolitisk sigte samt gennem debatnormer, der viser respekt for andres synspunkt. Projektet har uddannet 100 såkaldte Debatpiloter, og i anden fase af projektet skal debatarrangementer over hele landet styrke særligt de unges engagement og deltagelse i demokratiet. Frirummet er et samarbejde mellem Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening.

Tildelt støtte

6.600.000 kr.

2018

Modtager

Folkehøjskolernes Forening

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start