Søg støtte

Søg

Red Barnet sommerlejr 2024


Donation

Projekt

Fritidsliv til alle

Frivilligcenter Greve

Mange nytilkomne flygtninge har et begrænset netværk og føler sig ensomme i hverdagen. I Greve Kommune oplever man, at flygtningene har svært ved at komme i kontakt med etniske danskere og vanskeligt ved at få overblik over de forskellige fritidstilbud, de har til rådighed. Samtidig viser flere undersøgelser, at foreningsaktivitet har en positiv indvirkning på trivsel, og at flygtninge har en lav foreningsdeltagelse. Denne donation går således til et guideforløb, hvor flygtninge får tildelt en guide, der skal assistere dem i den første kontakt med foreninger. De frivillige guider vil hjælpe flygtningene med at finde en forening, der passer deres ønsker, følge dem de første gange, hjælpe med det praktiske og løbende følge op på den enkeltes trivsel. Projektet vil også have fokus på at gøre foreningerne i stand til at fastholde målgruppen på sigt.

Tildelt støtte

652.144 kr.

2017

Modtager

Frivilligcenter Greve

Region

Sjælland

Delmål

Alle med fra start